اطلاعیه دانشگاه زوریخ جهت تبادل دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷

مقطع تمامی مقاطع
کشورسوئیس
آخرین مهلت ثبت نام30 مارچ ۲۰۱۷ برای ترم پاییز
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ برای ترم بهار سال بعد
رشتهتمامی رشته ها به جز:
دپارتمان هنر و علوم اجتماعی
زبان انگلیسی
تعداد بورسیهمشخص نشده
ارزش بورسیه این بورسیه مربوط به تعویض دانشجو بوده و تمامی هزینه ها به عهده ی دانشجو است.
دانشگاه زوریخ سوئد خوابگاه ندارد ولی به شما در پیدا کردن محل اقامت کمک می کند.
حدود هزینه ی زندگی ۱۶۲۰ فرانک سوئد است

شرایطتنها فرم هایی که توسط ایمیل از طرف دانشگاه مبدا ارسال می شوند بررسی می شوند.
زبان آموزش ها آلمانی است که دانشجویان می توانند از دوره های آموزش زبان پیش از شروع دوره استفاده کنند. داشتن مدرک C1 آلمانی مورد نیاز است.
برای ماندن بیش از ۳ ماه در سوئد نیاز به بیمه ی درمانی دارید که بایستی تهیه کنید.