پیپرچی چیست ؟

پیپرچی پلت فرمی در جهت تسهیل آموزش و فعالیت های دانشجویی

تیم پیپرچی بر آن است تا با تلاش خود امکانات لازم را برای تسهیل مقاله نویسی در دانشجویان ایجاد کرده و به بهره وری دانش و تجربیات و شکوفایی استعدادهایشان در این زمینه سرعت بخشد. در این راه حمایت معنوی شما باعث دلگرمی ماست. اقدامات اصلی پیپرچی در این لحظه به ۴ قسمت اصلی زیر تقسیم بندی می شوند (قسمت پنجم، پیپرجاب نیز به زودی برای دانشجویان فعال خواهد گردید).
شما به محض ثبت نام رایگان در سایت علاوه بر اینکه این بخش ها را در پنل خود می بینید، به تمام قسمت های سایت نیز دسترسی پیدا خواهید کرد.